Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 5, oefening 65

1. Jullie zijn verbijsterd over de harde en moeilijke orakelspreuk.
2. Door een groot wonder nemen de stenen menselijke gelaatstrekken aan.
3. De goede raad van een godheid redt het menselijk geslacht.
4. Jij doorziet, Deucalion, slimme man, het duistere orakel van de goden.
5. Til rotsblokken op, graaf stenen uit, gooi de botten van de aarde achter je rug.
6. Raadpleeg het orakel, als jullie het mensengeslacht wensen te herstellen.
7. De taal van de goden is hard voor de vrome vrouw.
8. Zij durft niet aan het orakel te gehoorzamen, maar zij is blij met de raad van haar man.
9. De zware en harde rotsblokken verheffen zich van de grond.
10. Omdat jullie alleen zijn, moeten jullie het gehele mensengeslacht herstellen.

Een harde wet, maar de wet