Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 4, oefening 54

1. Zij prijzen het voorbeeld van de dode moeder.
2. Akkers van goede mannen vernietigen wij niet.
3. Hij is gezond door het vele voedsel.
4. Verzorg de goede gasten!
5. Wij gehoorzamen aan de goede wet.
6. Hij roept met ruwe stem.
7. Jullie steken de slechte bomen in brand.
8. Wij zijn bang voor de strenge ogen van de koning.
9. Ik draag het grote boek van mijn heer.
10. Hij ziet hoog in de lucht een grote adelaar.
11. Verbied de misdadige oorlogen van de koningen.
12. Wie evenaart de grote wonderen van de godheid?
13. Ik wreek het bloed van mijn dode zonen.
14. De grote macht van de goden vergaat niet.
15. Wij bekijken vele beelden.
16. Jij doorziet de list van de slechte mannen.
17. Wij eten onder een hoge boom.
18. De hoogste god van de Romeinen overwint de vijanden.
19. De goden bevelen jou te gehoorzamen.
20. Wij wensen aan de wetten te gehoorzamen.