Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 3, oefening 47

1. Jupiter, de god van de Romeinen, beschermt de stad.
2. Wij vereren Ceres, godin van het graan.
3. Werp de vijanden vanaf de burcht neer.
4. Jij ziet het gevaar van de broers niet.
5. Aanhoor de geloften van de moeder!
6. Wij gehoorzamen aan Juno, de koningin van de goden.
7. Hef(t) de stenen op en breng(t) ze naar de tempel!
8. Jij vreest Pluto, de god van de Tartarus.
9. De vijanden wensen te strijden.
10. Zij wensen de vijand te doden.
11. Jullie ontvluchten het gevaar van de bliksems.
12. De mensen twisten over de wetten.
13. Jullie roven de wapens van de vijanden.
14. Ik ontneem het wapen aan de vijand.
15. Verdedig(t) de stad, burgers!
16. Wij houden van het gevaar van de bergen.
17. Wij zien de strijd van de mannen.
18. Straf(t) de vijanden van de stad.
19. Het bloed van de mannen stroomt over de grond.
20. Zij wensen de stad met vuur te vernietigen.