Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 31, oefening 183

tijdstammen eerste conjugatie

naamvallen 1,2,3,4,5 = nominativus (onderwerp), genitivus (bezit: van), dativus (meewerkend voorwerp: aan, voor), accusativus (lijdend voorwerp), ablativus (door, met, vanaf)
M = mannelijk V = vrouwelijk O = onzijdig ev = enkelvoud mv = meervoud

1 vetueramus : wij hadden verboden
2 steterunt : zij hebben gestaan
3 constiterat : hij was blijven staan / het had gekost
4 iuvimus : wij hebben geholpen
5 adiutus est : hij is geholpen
6 sectum : gesneden (ev 4, M; ev 1, 4, O)
7 dormiturus : zullende slapen (ev 1, M)
8 daturus esse : te zullen geven (M)
9 cubuistis : jullie hebben aangelegen
10 restiterant : zij hadden weerstaan
11 cubuero : ik zal hebben aangelegen
12 vetitus esse : verboden te zijn (M)
13 domuissent : dat zij getemd hadden
14 institerimus : dat wij aangedrongen hebben / wij zullen aangedrongen hebben
15 sectum erat : het was gesneden
16 dedissetis : dat jullie gegeven hadden
17 staturus esse : te zullen staan (M)
18 constiterit : a) dat hij is blijven staan / hij zal zijn blijven staan b) dat het gekost heeft / het zal gekost hebben
19 adiuti erunt : zij zullen zijn geholpen (M)
20 domitus esse : getemd te zijn (M)
21 secantes : snijdend (mv 1, 4, MV)
22 stetissem : dat ik gestaan had
23 instaturus : zullende aandringen (ev 1, M)
24 datum esset : dat het gegeven was
25 meministi : jij herinnert je
26 vetantium : verbiedend (mv 2, MVO)
27 adiuturos : zullende helpen (mv 4, M)
28 cubuisses : dat jij aangelegen had
29 stanti : staande (ev 3, MVO)
30 datum erit : het zal gegeven zijn
31 memineram : ik herinnerde mij
32 vetuerim : dat ik verboden heb
33 secueratis : jullie hadden gesneden
34 adiuvemus : dat wij helpen
35 cubantis : aanliggend (ev 2, MVO)
36 domitus sit : dat hij getemd is (M)
37 dederas : jij had gegeven
38 meminisse : zich herinneren
39 iuvěris : dat jij geholpen hebt / jij zal geholpen hebben (korte e-klank)
40 iuvēris : dat jij geholpen wordt (lange e-klank)