Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 27, oefening 168

voltooide tijden, actieve vorm

1 Si rex ille pretium recusaverit, opem Apollinis implorabo. Als die koning het losgeld weigert (geweigerd zal hebben), zal ik de hulp van Apollo inroepen.
2 Deus ipse patrem protexit, quem Graeci filia privaverant. De godheid zelf heeft de vader beschermd, die de Grieken van zijn dochter hadden beroofd. / die door de Grieken van zijn dochter was beroofd. (actief → passief).
3 Eum, cui filiam recusavisti, protegam. Ik zal hem, aan wie jij zijn dochter hebt geweigerd, beschermen.
4 Nisi Achilli parueris, vitam non servabis. Tenzij jij Achilles gehoorzaamt (gehoorzaamd zal hebben), zal jij je leven niet redden.
5 Quamquam ille te severe monuerat, castris cum Myrmidonibus exiisti. Ofschoon hij je op strenge wijze gewaarschuwd had, ben jij met de Myrmidonen het legerkamp uitgegaan.
6 Cuius dolorem omnes Graeci timuerunt? Voor wiens smart zijn alle Grieken bevreesd geweest?
7 Quare Troiani plurimos Graecos vulneraverant ac necaverant? Waarom hadden de Trojanen zeer veel Grieken verwond en gedood?
8 Nisi deam illam placaveritis, portum hunc numquam relinquetis. Jullie zullen deze haven nooit verlaten, als jullie die godin niet verzoend zullen hebben.
9 Iussu vatis illius filiam regis Mycenis adduxeras. Op bevel van die ziener had jij de dochter van de koning uit Mycene opgehaald.
10 Si filiam sacrificavero, matris eius iram movebo. Als ik de dochter offer (geofferd zal hebben), zal ik de woede van haar moeder opwekken.