Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 20, oefening 140: Achilles

Omdat alle koningen van de Grieken tot de oorlog gedwongen werden, zijn er ook bij Peleus boden van Agamemnon gekomen. Vanwege ouderdom was Peleus niet meer in staat de wapens op te nemen, maar de boden vroegen hem zijn zoon te sturen.
“Ik heb mijn zoon niet in huis, want mijn echtgenote verbergt Achilles.”
Thetis immers, de moeder van Achilles, deed haar best om Achilles van de oorlog te weerhouden, omdat er voor de jongen een vroegtijdige dood dreigde. “Het leven van jouw zoon zal weliswaar kort, maar zeer schitterend zijn,” zeiden de goden tegen de moeder. Daarom zond Thetis Achilles naar Lycomedes, koning van het eiland Scyrus, om daar tussen de dochters van de koning als meisje op te groeien. Toch hebben de Grieken de plek gevonden. Terstond hebben boden samen met de sluwe Ulixes het eiland Scyrus opgezocht, om Achilles mee te nemen naar de oorlog. Wanneer zij Achilles echter noch in het paleis, noch op het eiland aantreffen, verzint Ulixes een list. Hij verandert zijn kleding en keert in de gedaante van een koopman naar het paleis terug. Terwijl hij zijn koopwaar aan de dochters van de koning toont, kiest de één een gouden ring, de ander een mooi kledingstuk, Achilles grijpt echter uit de handelswaar een zwaard.
“Maar jij bent allerminst een meisje! Als je werkelijk een meisje was, zou je het zwaard links laten liggen. Ga nu mee met alle dapperste mannen van Griekenland om de grootste oorlogsroem te verwerven.”
Zodra hij de woorden van Ulixes hoort, legt Achilles direct zijn kleding af, trekt een harnas aan, heft een zwaard in de hoogte: “Laat het leven dan kort zijn, maar laat het niet zonder glorie zijn!”
Als de Grieken niet de zeer sluwe Ulixes in het leger hadden, zouden ze het zonder Achilles moeten doen. Nu echter zal in het leger van de Grieken zowel de dapperste als de meest schrandere van alle mensen aanwezig zijn.
Geen vijand zal het lichaam van Achilles verwonden, want zijn moeder heeft hem als kleine jongen ondergedompeld in het water van de rivier de Styx. Zij hield echter één lichaamsdeel van haar zoon met haar hand vast: de pees van de hiel werd niet in het water van de heilige rivier ondergedompeld. Als de pees doorboord wordt, zal Achilles sterven.

Hor. Sat. 1.9.59 v.
Nil sine magno vita labore dedit mortalibus . Het leven heeft stervelingen niets toebedeeld, zonder dat het met grote inspanningen gepaard gaat