Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 1, oefening 29

1. Jij opent de deur van de tempel.
2. Wij vrezen de oorlogen van de mannen.
3. Ik heb boeken van mijn vrienden.
4. Jullie maken de muren van de tempel.
5. De jongens zien het paard. / Zij zien het paard van de jongen.
6. De vrienden zien de paarden. / Zij zien de paarden van de vriend.
7. Jullie prijzen de akkers van de heer.
8. Zij zijn in de tempels van de goden.
9. Zij komen langs de tempels van de godinnen.
10. Wie gaat naar het landhuis van de heer?
11. Jullie zijn in de tempel van de godin.
12. Zij komen door de deur van het landhuis.
13. Hij wandelt met de heer van het bos.
14. Zij springen van de muur van het landhuis af.
15. Wat zeg jij over de oorlog van de mannen?
16. Hij zit achter de deur van de tempel.
17. Wij komen door de akkers van de vrienden.
18. Jullie maken voor de god een tempel.
19. Jullie prijzen de tempel van de god.
20. Zij dragen de boeken van hun vriend. / De vrienden dragen de boeken.