Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 18, oefening 130

passieve vormen van de coniunctivus van het praesens en het imperfectum

1 suaderetur : dat het aangeraden werd
2 reperiar : dat ik gevonden word / ik zal gevonden worden
3 finiretur : dat het beƫindigd werd
4 possidetur : het wordt bezeten / men bezit
5 doceamur : dat wij onderwezen worden
6 dimitterer : dat ik weggezonden werd
7 hauriatur : dat het geput wordt
8 terremini : jullie worden bang gemaakt
9 promittatur : dat het beloofd wordt
10 feriremur : dat wij geslagen werden
11torquereris : dat jij gefolterd werd
12 gerantur : dat zij gedragen worden
13 afficieris : jij zal worden aangetast/getroffen
14 arceremini : dat jullie geweerd werden
15 adhibeatur : dat het aangewend wordt
16 deligeris a) deligere III, jij wordt uitgekozen (korte e-klank) b) jij zal worden uitgekozen (lange e-klank) c) deligare I, dat jij vastgebonden wordt
17 alliciar a) dat ik verleid word b) ik zal verleid worden
18 recipiaris : dat jij ontvangen wordt
19 specereris : dat jij bekeken werd
20 sciatur : dat het geweten wordt