Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 17, oefening 128

1 Iuppiter tibi imperat, post sex menses Proserpinam matri reddas.
Jupiter beveelt jou om na zes maanden Proserpina aan haar moeder terug te geven.
2 Uxorem alliciam; ovem mihi committat, orabo.
Laat ik de echtgenote verleiden; ik zal haar smeken mij het schaap toe te vertrouwen.
3 Patrem vindicem; poenas Atreus solvat gravissimas, posco.
Moge ik vader wreken; ik eis dat Atreus zeer zware straffen ondergaat.
4 Myrtile, ad oram maris venias, oro; tum maximum praemium accipies.
Myrtilus, ik verzoek je naar de kust van de zee te komen; dan zal je een zeer grote beloning krijgen.
5 Signum imperii promam; regnum possideam.
Ik zal het symbool van macht tevoorschijn halen; moge ik het koningschap bezitten.
6 Tandem pacem faciamus, opto, frater.
Laten we, broer, eindelijk vrede sluiten, wens ik.
7 Curabo, tergum adulescentis omnis transfigam.
Ik zal zorgen dat ik de rug van elke jongeling doorboor.
8 Oraculum tibi imperavit, saxa iaceres.
Het orakel heeft jou opgedragen stenen te werpen.
9 Latonam ne colatis, mulieres.
Vereer Latona niet, vrouwen.
10 Pelopi rex imperat, certamen incipiat.
De koning beveelt Pelops de wedstrijd te beginnen.