Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 13, oefening 109

1) De laatste wedstrijd zal voor de koning ongelukkig aflopen.
2) Pelops is niet beter dan zijn vader; hij zal de vriend van de koning op al te schandelijke wijze omkopen.
3) Op trouweloze wijze heeft de misdadige vriend gezworen.
4) Begerig zie je de kust, maar op zeer ellendige wijze zal je in het water vallen.
5) Ook de nakomelingen van Pelops zullen onschuldige mannen doden.
6) Niet met een snellere wagen, maar door een sterkere list zal jij je leven redden.
7) Je hebt de koning gedood, maar je had geen snellere paarden.
8) Bedreven zal jij je aanstaande schoonzoons te gronde richten, maar het plan van de allerslechtsten zal jou overwinnen.
9) Op de allerlaatste dag van zijn leven wandelde Myrtilus met Pelops langs de zeekust.
10) Ook de nakomelingen van Pelops zullen op ellendige wijze van het leven scheiden.

divide et impera : verdeel en heers