Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Homerus

ODYSSEE 23, 153 - 172 Herenigd met Penelope

En in zijn (eigen) huis waste de huishoudster Eurynome
de fiere Odysseus en zalfde (hem) met olijfolie,
en ze gooide rondom hem een mooie mantel en een chiton;
en Athene spreidde vanaf zijn hoofd naar beneden veel schoonheid
(en maakte hem) groter om te zien en voller/steviger en vanaf zijn hoofd
liet zij wollige/golvende haren neervallen, gelijkend op de bloem van een hyacint.
Zoals wanneer een kundig man goud om zilver heengiet,
die (acc.) Hephaestus en Pallas Athene
veelzijdige kunstvaardigheid heeft onderricht, en hij brengt sierlijke voorwerpen tot stand,
zo goot zij bij hem schoonheid over zijn hoofd en schouders.
En hij kwam uit bad in gestalte lijkend op de onsterfelijken;
en hij ging weer terug op de zetel zitten vanwaar hij was opgestaan,
tegenover zijn echtgenote, en hij sprak tot haar het woord:
"Wonderbaarlijke (vrouw), bij/voor jou hebben meer dan (bij) de andere zwakke vrouwen
de bewoners van de huizen op de Olympus je hart hardvochtig gemaakt,
geen andere vrouw zou zich met een halsstarrig hart zo
afzijdig houden van haar man, die na vele rampen doorstaan te hebben
in het twintigste jaar naar/in zijn vaderland was teruggekeerd.
Maar komaan, moedertje, maak voor mij een bed op opdat ik hoewel alleen
mij zal neerleggen; want voorwaar heeft zij een hart van ijzer in haar binnenste."