Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Homerus

ODYSSEE 11, 404 - 434 In de onderwereld

Zo sprak ik, en hij sprak mij direct ten antwoord toe:
"Van Zeus afstammende zoon van Laertes, vindingrijke Odysseus,
noch Poseidon heeft bedwongen/gedoodop de schepen,
doordat hij een geweldig waaien van verschrikkelijke winden in gang heeft gezet,
noch hebben vijandige mannen jou gedood op het vasteland,
maar Aegisthus heeft mij na mijn dood en doodslot (voor)bereid te hebben,
gedood met behulp van mijn verderfelijke echtgenote, na mij naar huis geroepen te hebben,
(en) een (feest)maal te hebben gegeven, zoals iemand een rund doodt bij de ruif.
Zo stierf ik door de meest beklagenswaardige dood; en rondom werden de andere, mijn makkers
zonder onderbreking gedood, zoals zwijnen met witte tanden,
die dan (worden gedood in het huis) van een rijke zeer machtige man
of voor een bruiloft(smaal) of een maaltijd of een overvloedig feestmaal.
Jij was al aanwezig bij de dood van vele mannen,
die stierven in een gevecht man tegen man en in een krachtig strijdgewoel;
maar wanneer je die dingen gezien had, zou je in je hart het meest gejammerd hebben,
hoe wij rondom het mengvat en de tafels die vol stonden
lagen in het megaron, en de hele vloer dampte van het bloed.
Maar als jammerlijkste hoorde ik de stem van de dochter van Priamus,
Cassabdra, die(l.vw.) de (arg)listige Clytaemnestra doodde
bovenop mij; en ik, mijn handen opheffend liet ze (weer) op de grond
vallen terwijln ik stierf rondom het zwaard; en zij, de hondsogige/brutale
ging weg, en zij durfde het zelfs niet aan, hoewel ik naar het huis van Hades ging
met haar handen mijn ogen dicht te drukken en mijn mond te sluiten.
Zo is niets anders verschrikkelijker en hondser dan een vrouw
die ook maar dergelijke daden bedenkt in haar hart/verstand;
zoals dan ook zij de schandelijke daad beraamde,
toen zij de moord op haar wettige echtgenoot teweeg bracht. Toch echt dacht ik
welkom/tot vreugde voor/van mijn kinderen en mijn slaven
naar huis te zullen terugkeren; maar zij bij uitstek vervuld van smartelijke (dingen)
heeft schande gebracht zowel aan haarzelf als aan de zwakke vrouwen
die later/in de toekomst zullen zijn/leven, zelfs aan haar die deugdzaam is."

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.848

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27