Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

Tusc. Disp. 5d. De vleier Damocles

Trouwens, déze tiran heeft zelf een oordeel uitgesproken over hoe gelukkig hij was. Want toen een van zijn vleiers, Damocles, in een gesprek zijn financiële middelen, macht, het aanzien van zijn heerschappij, de overvloed van zijn bezit, de luister van het koninklijk paleis vermeldde en zei dat er nooit iemand gelukkiger geweest was, zei hij: ‘Wil je dus, Damocles, omdat dit leven je bevalt, zelf daarvan proeven en mijn geluk ervaren?’
Toen hij gezegd had dat hij dat begeerde, liet hij (Dionysius) de man op een gouden bed leggen, (dat) bedekt (was) met een heel mooi geweven kleed, met schitterende werken geborduurd en dekte/liet verschillende tafeltjes (prachtig) dekken met met reliëf versierde zilveren en gouden serviesgoed. Toen beval hij uitverkoren jongens van bijzondere schoonheid bij de tafel te gaan staan en dat zij, terwijl zij op zijn wenk letten, (hem) met zorg bedienden.