Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2014: Ovidius

Metamorphoses X, 669 - 680

Zij maakt de vertraging en de verspilde tijd met een snelle ren
goed en laat wederom de jongeman achter zich/haar rug;
en wederom door het werpen van de tweede appel vertraagd (zijne)
haalt zij de man in en gaat hem voorbij. Het laatste deel van de wedren
bleef over/restte. "Nu" zei hij "sta me bij, godin, geefster van het geschenk"
en naar de zijkant van het veld, opdat zij daardoor des te trager zou terugkeren
wierp hij met jeugdige kracht het stralende goud naar de zijkant/schuin.
Het meisje scheen te twijfelen/aarzelen of zij hem gaan halen; ik dwong haar
(hem) op te pakken en voegde aan de opgetilde appel gewicht toe
en hinderde (haar) gelijkelijk door de zwaarte van de last en de vertraging.
En opdat mijn verhaal niet trager is dan de wedren zelf,
het meisje is voorbijgegaan, de overwinnaar nam zijn (verdiende) beloning mee.