Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2014: Ovidius

Metamorphoses I, 1 - 4

Mijn geest brengt mij ertoe te/ik wil vertellen over de gedaantes, die veranderd zijn in
nieuwe lichamen; goden inspireer ( want u hebt ook die [onderneming] tot stand gebracht)
mijn onderneming en van(af) de eerste oorsprong van de wereld
breng/leid mijn lied zonder onderbreking tot aan mijn tijd.