Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2010: Cicero

4. Catilina en Cicero

Hij had met deze zo verschillende en veelzijdige aard niet alleen alle slechte en roekeloze mensen uit alle landen verzameld, maar ook had hij de beschikking over vele dappere en goede mannen met een zekere gehuichelde deugdzaamheid.
En nooit zou uit hem een zo misdadige aanval ontstaan zijn om dit rijk te verwoesten, als niet een zo grote gruwelijkheid van zoveel fouten steunde op bepaalde wortels van inschikkelijkheid en geduld.
Laat daarom die overweging, rechters, afgewezen worden, en laat niet het verwijt van vriendschappelijke omgang met [van] Catilina aan hem kleven. Want het is gemeenschappelijk [de omgang met Catilina] met velen en sommige goeierikken.
Zelfs ik, ik, zeg ik, misleidde hij in het verleden bijna, omdat hij voor mij scheen en een goede burger en op de hand van juist de beste en een standvastige en trouwe vriend te zijn; ik heb de daden van deze met mijn ogen eerder waargenomen dan met een mening, met mijn handen eerder dan de verdenking.
Als Caelius ook in de grote groep van vrienden van deze was is er meer reden dat hij het zelf vervelend vindt dat hij zich vergist heeft, zoals ik me ook altijd erger over mijn vergissing bij dezelfde man, dan dat hij bang is voor de beschuldiging van de vriendschap met hem.