Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2010: Cicero

24. Caelius en Sextus Cloelius

Want hij kan niet, die een oud-consul voor het gerecht riep, omdat hij zei dat de staat geweld aan was gedaan door hem, hij kan niet zelf een opstandige burger in de staat zijn, hij kan niet, die zelfs niet toestaat dat iemand die van omkoping is vrijgesproken vrijgesproken is, zelf ongestraft omkoper zijn.
De staat heeft van M. Caelius, rechters, twee aanklachten, ofwel waarborg tegen gevaar ofwel garanties voor goede wil.
En daarom smeek ik en bezweer ik jullie, rechters, dat in de staat waarin de afgelopen paar dagen Sextus Cloelius is vrijgesproken die jullie gedurende twee jaar of als handlanger van de opstand of als leider zagen, een man zonder geld, zonder woonplaats, zonder fortuin, bezoedeld met zijn gezicht, tong, hand en heel zijn manier van leven, die de heilige tempel in brand stak, die de censuslijst van het heilige volk in brand stak, die het openbaar archief eigenhandig in brand stak, die het monument van Catulus vernietigde, die mijn huis verwoestte, die het huis van mijn broer in brand stak, die op de Palatijn en voor de ogen van de hele stad de slaven aanzette tot een bloedbad en tot het in brand steken van de stad,
dat jullie niet toestaan in deze staat dat deze vrijgesproken is door de invloed van een vrouw, dat M. Caelius is opgeofferd voor de lust van een vrouw, opdat niet diezelfde vrouw met haar echtgenoot en broer en een zeer schandelijke bandiet gered lijkt te hebben en een zeer eervolle jongeman geruïneerd lijkt te hebben.