Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2010: Cicero

22. De wet tegen geweldpleging

De zaak is door mij bepleit, rechters, en beƫindigd. Hier begrijpen jullie al hoezeer jullie verantwoordelijk zijn voor het vonnis, hoezeer de zaak is toevertrouwd aan jullie. Jullie doen onderzoek naar geweld.
De wet, die op het hoogste gezag in de staat, op de soevereiniteit van de staat, de toestand van het vaderland, betrekking heeft op de heil van iedereen, de wet, die Q. Catulus voorstelt vanwege een gewapende onenigheid bij burgers in een acute noodsituatie van de staat, en de wet die, nadat dit vuur gedoofd was, tijdens mijn consulaat, de rokende resten van de samenzwering doofde, dit eiste nu door deze wet de bestraffing van de jeugdige Caelius, niet ter genoegdoening bij de staat, maar om te voldoen aan de willekeur en wellust van de vrouw.