Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2010: Cicero

16. Het badhuis van Senia

Maar toch wordt er niet gezegd waarvandaan het vergif kwam, op welke manier het bereid was. Zij zeggen dat dit gegeven is aan deze P. Licinius, een eerzame en goede jongeman, vertrouwelijk met Caelius; dat met de slaven was afgesproken dat zij naar het badhuis van Senia zouden komen; dat Licinius ook daarheen zou komen en het doosje van vergif aan hen zou overhandigen.
Hier vraag ik me eerst dit af, waarom het nuttig is dat het naar die afgesproken plaats wordt gebracht. Waarom die slaven niet naar Caelius’ huis kwamen als die zo grote vriendschap met Caelius voortduurde, de zo grote vertrouwelijke omgang met Clodia voortduurde.
Welke verdenking zou er dan zijn als bij Caelius de slaaf van de vrouw gezien was? Als echter een vijandschap al onderhuids aanwezig was, als de vertrouwelijke omgang beëindigd was, als er onenigheid naar boven was gekomen, vandaar die tranen natuurlijk, is dit de reden van al die misdaden en aanklachten.

“Nee, integendeel”, zei hij, “toen de slaven de hele zaak en de misdaad van Caelius naar de vrouw des huizes hadden gebracht beval de vindingrijke vrouw deze opdat zij alles toezeggen aan Caelius; maar dat vergif, toen het aan Licinius werd overhandigd, duidelijk aan het licht kon worden gebracht, beval zij dat het badhuis van Senia als plaats werd vastgesteld opdat zij vrienden daarheen stuurde die zich moesten verstoppen, vervolgens onverwacht, wanneer Licinius was gekomen en het vergif overhandigde, moesten zij tevoorschijn springen en de man grijpen.”
Al deze dingen, rechters, kunnen zeer gemakkelijk weerlegd worden. Waarom had zij eerder een openbaar badhuis vastgesteld? Ik zie hier niet in welke schuilplaats er kon zijn voor mensen in een toga. Want als zij in de ingangshal van het badhuis waren, waren zijn niet verborgen; als zij zich snel in het binnenste wilden verbergen, geschoeid en gekleed konden zij dat niet gemakkelijk genoeg doen en misschien werden ze niet toegelaten, of het moest zijn dat de invloedrijke vrouw een vriendinnetje van de badmeester was geworden met die uitwisseling van vijf stuivers.