Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2010: Cicero

14. Het vergif

Overgebleven is dus de aanklacht van vergif; van deze kan ik noch het begin vinden noch het einde ontrafelen. Want welke reden was er waarom Caelius vergif wilde geven aan de vrouw? Om het goud niet terug te geven? Vroeg hij er soms om? Om te voorkomen dat er een aanklacht voorhanden was? Beschuldigde iemand hem? Niemand had het tenslotte toch ter sprake gebracht, als deze niemand had aangeklaagd.
Ja, jullie hoorden zelfs dat L. Herennius zei dat hij niet aangeklaagd geweest zou zijn door Caelius, als deze niet weer een aanklacht had ingediend over dezelfde zaak nadat zijn vriend verwijderd was.

Is het dus geloofwaardig dat een zo grote misdaad zonder enig motief is begaan? En zien jullie niet dat de aanklacht van de zo grote misdaad verzonnen wordt opdat het een motief geweest schijnt te zijn om een andere misdaad te ondernemen?

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30