Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2010: Cicero

13. Goud en gif

Maar aangezien mijn betoog nu tevoorschijn schijnt te zijn gekomen uit de ondiepe plaatsen en de rotsen schijnt te zijn voorbijgevaren, doet zich de rest van de vaart zich aan mij als zeer gemakkelijk voor.
Want deze twee aanklachten zijn van één vrouw die tot de ergste misdaden in staat is, van goud, waarvan gezegd wordt dat het van Clodia is aangenomen, en van vergif, waarvan zij beschuldigde dat Caelius het zich heeft verschaft om dezelfde Clodia te doden.
Hij nam het goud aan, zoals jullie zeggen, opdat hij het aan de slaven van L. Lucceius gaf, door welke de Alexandrijn Dio, die toen bij Lucceius woonde, gedood moest worden.
Genitivus + causa = om
Een verschrikkelijke misdaad, of gebaseerd op het belagen van gezanten of gebaseerd op het aanzetten van slaven om de gast van de heer des huizes te doden, een plan vol misdaad, vol roekeloosheid!