Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2007: Aeneas Vergilius

8c. Vulcanus belooft te doen wat Venus vraagt (395-406)

395 Waarom haal jij je redenen/motieven diep op? Waar is, godin, jouw vertrouwen in mij gebleven? Als jouw zorg gelijk was geweest, dan was het ook aan ons geoorloofd geweest de Trojanen te bewapenen; en niet verboden de almachtige vader en evenmin het lot dat Troje overeind bleef staan en dat Priamus gedurende tien andere/ nieuwe jaren bleef leven. 400 En/ook nu, als jij bereid bent oorlog te voeren en dit jouw bedoeling is, al wat ik aan zorg in mijn kunst kan beloven, wat gemaakt kan worden met/in ijzer of vloeibaar zilvergoud, zoveel als de vuren en de luchtstroom vermogen, houd op met door te smeken te twijfelen aan je eigen krachten! Nadat hij deze woorden had gesproken, 405 gaf hij haar een omhelzing/sloot hij haar in een omhelzing, die verlangd was en zich vlijend in de schoot van zijn echtgenote, zocht hij de rustige slaap over/door zijn ledematen (heen).

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27