Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2007: Aeneas Vergilius

6 2a. Juno stelt een wapenstilstand voor (90-104)

90 Zodra de geliefde echtgenote van Jupiter duidelijk merkte dat zij door zo’n verderfelijke kwaal beheerst werd en dat haar goede naam haar hartstocht niet in de weg stond, wendde de dochter van Saturnus zich tot Venus met zulke woorden: ‘Inderdaad een uitstekende roem en een prachtige overwinning behalen jullie, (en) jíj en je jongen (een grote en vermeldenswaardige goddelijke macht) (of groot en vermeldenswaard zal jullie goddelijke macht zijn), 95 als één vrouw door de list van twee goden is overwonnen. En zeker ontgaat het ook mij niet dat jij, bang voor onze muren, de huizen van het hoge Carthago argwanend hebt bekeken. Maar welk einde zal er zijn of wat staat ons nu voor ogen/waar moet dat nu heen met zo’n grote strijd? Waarom nemen wij toch niet liever een eeuwigdurende vrede in acht en brengen we een officieel huwelijk 100 tot stand? Jij hebt, waarnaar jij met je hele geest/hart hebt verlangd: Dido brandt van liefde en heeft haar hartstocht meegesleurd door haar botten heen. Laten we dit volk dus gezamenlijk en met gelijke autoriteit/macht regeren, laat het haar toegestaan zijn om haar Trojaanse echtgenoot te dienen en de Carthagers als bruidsschat toe te vertrouwen aan jouw rechterhand.’

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27