Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2007: Aeneas Vergilius

4 5c. De schim van Creüsa verschijnt aan Aeneas(768-774)

768 Ja zelfs durvend/terwijl ik durfde mijn stem te verheffen door de duisternis, vulde ik de straten met geschreeuw, en bedroefd riep ik Creüsa 770 vergeefs herhalend en opnieuw en opnieuw. Terwijl ik zocht en zonder einde door/langs de huizen van de stad stormde verscheen het ongelukkige beeld en de schim van Creüsa zelf aan mij voor mijn ogen en haar gestalte, groter dan de bekende. Ik stond verstomd en mijn haren gingen overeind staan en mijn stem stokte in mijn keel.