Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2007: Aeneas Vergilius

3e. Jupiter kondigt de komst van Augustus aan (283-296)

283 ‘Zo is besloten. Met het verglijden van de jaren zal er een tijd komen wanneer het huis van Assaracus Phthia en het beroemde Mycene 285 in/met slavernij zal onderdrukken en het overwonnen Argos zal overheersen. Een Trojaan zal geboren worden uit het edele geslacht, Caesar, wiens bestemming het is dat hij zijn rijk met de
Oceaan, zijn roem met de sterren afbakent, Julius, een naam afgeleid van de grote Julus. Eens zal jij deze, beladen met buit van het Oosten, in de hemel 290 onbezorgd opnemen; ook hij zal met gebeden aangesproken worden. Generaties van geweld zullen dan, wanneer de oorlogen beëindigd zijn, verzachten: de eerbiedwaardige Fides en Vesta en Quirinus samen met zijn broer Remus zullen wetgevers zijn; verschrikkelijk in hun stevige ijzeren frame zullen de poorten van de Oorlog gesloten worden; de goddeloze Furor zal, daarbinnen 295 zittend bovenop de grimmige wapens en geboeid met honderd metalen ketens op zijn rug, huiveringwekkend brullen met bebloed gelaat.’

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27