Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2005: Mythe en Moraal

Metamophoses IV, 55 – 64

Pyramus en Thisbe, de één de mooiste van de jongemannen,
de ander de uitverkorene onder de meisjes, die het Oosten heeft,
bewoonden aangrenzende huizen, daar waar men zegt dat
Semiramis de hoge stad omringd heeft met bakstenen muren.
Het buren zijn veroozaakte de kenismaking en de eerste stappen (op het pad der liefde)
mettertijd groeide de liefde; en ze zouden ook officiëel in het huwelijk getreden zijn,
maar hun vaders verboden het: maar konden dat niet verbieden,
nadat hun geesten/harten gegrepen waren stonden beiden in gelijke mate in vuur en vlam.
Niemand wist ervan af, zij spraken door middel van knikken en tekens/gebaren,
en hoe meer het bedekt/geheim gehouden werd, des te meer brandde het bedekte/geheime vuur.