Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 8-3

Omdat jij wil dat ik van dit verdriet herstel, doe jij als het ware alles, maar je bent (er) getuige (van) dat ik de moed niet heb opgegeven. Want er is niks door iemand geschreven over het verlichting van verdriet, dat ik niet in jouw huis heb gelezen. Maar verdriet overwint iedere troost. Ja zelfs heb ik gedaan wat stellig voor mij niemand deed, dat ik mijzelf door middel van het schrijven troostte, welk boek ik naar je zal toesturen, als de kopiisten (het) zullen hebben overgeschreven. Ik verzeker je dat er geen troost zodanig / zo goed is. Alle dagen schrijf ik, niet om daardoor iets beter te worden, maar gedurende die tijd word ik afgeleid - weliswaar niet voldoende, (want de kracht (van het verdriet) drukt op (me)), maar toch ontspan ik, en uit alle macht doe ik mijn best, niet op mijn geest / gemoed in de oude toestand te brengen, maar alleen mijn gezichtsuitdrukking, als ik dat zal / zou kunnen, en doordat te doen denk ik soms verkeerd te handelen, soms verkeerd te zullen handelen, en ik heb het niet zal doen. Eenzaamheid helpt iets, maar veel meer zou het helpen als jij toch aanwezig zou zijn, wat voor mij de enige rede is om van hier weg te gaan; want deze plaats past bij mijn ellende: hoewel ik dat juist betreur. Want jij zult ten opzichte van mij niet meer dezelfde kunnen zijn. Die eigenschappen waarvan jij hield, zijn verdwenen.