Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 5-1, Tekst C: Beschrijf mij zo eervol mogelijk (3)

Maar toch, hij die eenmaal de grenzen van betamelijkheid overschreden heeft, moet goed en ijverig onbeschaamd zijn. Dus vraag ik voluit jou nogmaals en nogmaals, dat jij zowel die dingen zelfs vuriger prijst, dan je misschien meent/voelt, als (dat je) daarin/daarbij de de wetten van de geschiedenis veronachtzaamt en (dat je) die waardering, waarover je zeer vriendelijk in een zeker voorwoord geschreven hebt, waarvan je laat zien/te kennen geeft dat je daarvan evenmin afgebracht kan worden als die Hercules (in de boeken) van Xenophon door Genot, (dat je die waardering) niet versmaadt, als deze mij te vurig bij jou zal aanbevelen en (dat je) zelfs een beetje meer aan onze liefdevolle vriendschap (rijkelijk) schenkt, dan de waarheid zal toestaan/toestaat.