Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 3e Jaar

Tekst 8.6.3: Het lijk als lokaas

Ten einde raad deed hij het volgende: Hij liet het lijk van de dief ophangen tegen de muur en stelde daar wachters op en beval hen om al wie ze zagen wenen of jammeren, te arresteren en bij hem te brengen. De moeder van de dieven kon dit maar uiterst moeilijk verdragen en droeg haar andere zoon op om, op welke wijze hij dit ook voor mekaar kon krijgen, het lijk van zijn broer los te maken en naar huis te brengen. Ze dreigde hem ermee dat - als hij deze bevelen naast zich zou neerleggen - zij dan zelf naar de farao zou gaan en zou verklappen dat HIJ diens bezittingen had.
Toen de dief - hoeveel argumenten hij tegenover haar ook aanhaalde - haar niet tot andere gedachten wist te brengen, verzon hij het volgende plan: hij tuigde ezels op en vulde zakken met wijn; tegen de avond laadde hij de zakken op de ezels en vervolgens reed hij ermee naar buiten.