Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 3e Jaar

Tekst 7.7: De eed van Hippocrates

Ik zweer bij appolo de genezer en bij hugieia en panakeia en ik neem alle goden en godinnen tot getuigen dat ik deze eed naar vermogen en inzicht zal voltooien.
Ook al wordt het mij gevraagd ,ik zal nooit dodelijk gif toedienen,noch raad van die aard geven.
Hoeveel huizen ik ook zal binnengaan,zal ik enkel binnengaan met oog op de genezing van de zieke,zonder onrecht te doen.
Al wat ik zal zien of horen tijdens de behandeling,maar ook erbuiten,over het leven van de mensen,en wat nooit uitgebazuind mag worden,zal ik verzwijgen,in de mening dat zulke dingen geheim zijn.


oplossing vraagjes:
1:Omdat hij de goden en godinnen tot getuigen neemt
2:niet toedienen/ niet aanraden
3:hij sluit actieve euthanasie uit( geen gif geven) en passieve ook (de behandeling naar best vermogen doen) huidig standpunt: er moeten 2 artsen het eens zijn en de patient moet toestemmen,dan mag het.
4: kai aneu therapeias (regel 10)