Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 3e Jaar

Tekst 7.11.4: Aesopus wint het

En de koning, nadat hij zijn woede had bedaard, en nadat hij hem tegelijk bewonderd had, zei:” Aesopus, niet ik maar het lot schenkt je de vrijheid. Al wat je wilt, vraag het en je zal het krijgen. En hij zei: “Ik vraag u, koning, om u te verzoenen met de Samiërs.” En nadat de koning gezegd had:” Ik heb me al verzoend, Aesopus”. Nadat hij voor zijn voeten was gevallen, bedankte hij hem en prees hem. Daar na, nadat hij daarna de verhaaltjes die tot nu toe de ronde hadden gedaan opgeschreven had, liet hij ze achter bij de koning. En nadat hij van hem een brief aan de Samiërs gekregen had ging hij naar Samos terug, nadat hij uit Lydië was weggevaren. Nadat de Samiërs hem gezien hadden waren ze heel erg blij. En hij las de brief van Croesus voor waarin stond dat hij bereid was omwille van Aesopus een verdrag met hen te sluiten. Dus zo compenseerde Aesopus zijn eigen vrijheid met die van de Samiërs.