Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 3e Jaar

Tekst 7.11.2: Croesus probeert het met een list

Dus toen Croesus dit vernomen had, wilde hij de Samiërs de oorlog verklaren. De gezant zei:" O koning, je zult de Samiërs niet kunnen onderwerpen zolang Aesopus met hen is en hen raad geeft. Welnu nadat jij de gezanten eerst hebt weggezonden, eis dan van hen om Aesopus uit te leveren nadat je aan hen hebt beloofd in zijn plaats andere gunsten te geven en een kwijtschelding van de opgelegde belastingen. Vervolgens zal u in staat zijn hen te overwinnen.” Dus nadat Croesus volgens die afspraak de gezanten had weggezonden, eiste hij de uitlevering van Aesopus, en hij beloofde onder deze voorwaarde het verdrag te zullen sluiten. De Samiërs dus besloten hem uit te leveren. Aesopus stelde zich op, nadat hij dit vernomen had, op het midden van het marktplein en zei het volgende:" Samiërs, ook ik apprecieer het veel uitgeleverd te worden aan Croesus en bij zijn voeten aan te komen.. Ik wil jullie een verhaal vertellen. Vroeger voerden de wolven oorlog met de schapen. Omdat sommige honden met de schapen vochten en de wolven altijd verjoegen zeiden de wolven tegen de schapen nadat ze een gezant weggezonden hadden:"Als jullie willen leven in vrede en geen oorlog met ons willen hebben, lever dan de honden aan ons uit.Want onder die voorwaarde zijn wij bereid vrede te sluiten." En omdat de schapen door hun dwaasheid hen vertrouwd hadden, en de honden uitgeleverd hadden doden de wolven de honden en slachtten ze de schapen gemakkelijk af.