Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 3e Jaar

Tekst 7.11.1: De raad van Aesopus

Dus, zei Aesopus in de volksvergadering: "Samiërs, Omdat de Archonten jullie aangeraden hebben d ekoning te gehoorzamen, zal ik geen raad geven, maar zal ik jullie een verhaaltje vertellen en jullie zullen zelf weten wat nuttig is. Het lot(toeval) toonde 2 wegen in het leven, de éne van de vrijheid, waarvan het begin moeilijk is en het einde gemakkelijk en effen, de andere van de slavernij waarvan het begin gemakkelijk en effen is en het einde zeer moeilijk (triestig) is. Het is aan jullie te kiezen welke van de 2 wij moeten bewandelen." Nadat ze dat gehoord hadden, riepen de Samiërs:"Omdat we vrij zijn zullen we niet vrijwillig slaaf worden!" En ze zonden de gezant van Croesus terug naar Lydië om dat te gaan melden.