Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 3e Jaar

Tekst 2.8: De leeuw en de vos

Een leeuw, die ziek was geworden door zijn hoge leeftijd, kon zich geen voedsel meer verschaffen door zijn snelheid en kracht. Hij bleef in zijn grot, terwijl hij deed alsof hij ziek was. Dus de dieren kwamen op bezoek. Want ze meenden dat het passend was. De leeuw greep hen en verslond hen steeds. En de vos die ook op bezoek kwam, terwijl hij een list vermoedde, zat buiten de grot, en vandaar vroeg hij hoe hij het maakte. En de leeuw zei:” Ik maak het slecht.” Waarom kom je niet binnen bij mij.” En de vos zei:” Ik zou naar binnengaan, als ik niet die vele voetstappen zag die naar binnen gaan, en geen die buitenkomen.” Zo vluchten de verstandigen van de mensen als ze uit een teken gevaar afleiden.