Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 2e Jaar

Tekst p63-65: Over de Olympische spelen

Altijd in het 4de jaar komen uit heel de Griekse wereld toeschouwers en atleten naar Olympia. Want daar worden de Olympische spelen gehouden. Allen aan wie het toegestaan is er te zijn, zijn daar aanwezig. Zij komen dus over land en over zee, uit Atticca en Sparta, uit Korinthe en uit Thebe. Zij komen ook uit SiciliŽ en uit zuidelijk ItaliŽ. Want die streken worden Groot-Griekenland genoemd, want de burgers spreken daar Grieks. Ze komen ook uit bijna elk eiland van de
EgeÔsche-Zee zoals Kreta en Cyprus en Hodos en Samos. Oorlog is er dan niet meer. De vroegere vijanden zijn samen in vrede zonder wapens. Iedere scheidsrechter en atleet is een vrij Griekse burger want alleen aan vrije burger is het toegelaten daar te kampen of te oordelen. Noch aan slaven, noch aan vreemdelingen, noch aan barbaren is dat toegestaan. Aan de jonge meisjes en vrouwen is het zelfs niet toegestaan daar te zijn.