Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 2e Jaar

Tekst p150-151: Over de wedloper van Marathon

Dus Militiades nog voor het einde van de strijd, wetend dat de overwinning al veilig is, roept uit de menigte van vechtenden een jongeman van 20 jaar en beveelt hem tot in de stad te lopen om de overwinning te melden. Die verlaat dan dadelijk de slaglinie en begint aan de wedloop. Eerst dan voelt hij niet de last van het gevecht en van de lange weg. Want voor zijn edel karakter is er geen grotere vrees dan de overwinning in het vaderland te gaan melden. De weg is zeer lang en lastig door bergen en dalen en geleidelijk aan verlaat zijn vroegere kracht hem. Hij wil echter niet stoppen. Want in de verte ziet hij reeds de Acropolis en vervolgens nadert hij al de stadsmuren en begint hij aan de laatste deel van zijn wedloop en nu is hij inderdaad al dichtbij het einde en tenslotte bereikt hij het marktplein. Daar aangekomen, valt hij neer, maar met zwakke stem kan hij nog zeggen "Wij winnen", en daarna sterft hij. Het is niet nodig te veel geloof te hechten aan dit mooie verhaal. Want het is maar een verhaal, maar geen waar en betrouwbaar woord, toch geloven velen het als een waar (verhaal). En dat geloof is het begin van die zeer beroemde wedloop van de hedendaagse Spelen, de 'Marathon' genoemd. En die wedloop brengt ook nu nog de wedloop van deze jongeman in herinnering.