Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 2e Jaar

Tekst p140-142: Theseus en de Minotaurus

Minos, de koning van Kreta, verlangt wraak te nemen op de dood van zijn zoon. De Atheners zijn schuldig aan die dood. Dus elk jaar zendt hij gezanten naar Athene en eist zeven jongemannen en zeven jonge meisjes op. Die worden dan naar Kreta gebracht en daar worden ze in het labyrint binnengebracht. Indien iemand het labyrint binnengaat, vindt hij de uitgang niet meer. In het labyrint woont de Minotaurus. Die de kinderen doodt en hen verslindt. Theseus, de zoon van Aegeus, besluit de Minotaurus te doden en de Atheense jongeren te redden. Hij vaart dan weg samen met de tweemaal zeven. Ariathne echter, de dochter van Minos, wordt dadelijk verliefd op die Griekse jongeman en ze besluit hem te helpen. Dus geeft ze de bol garen en beveelt hem terwijl hij het labyrint binnengaat die af te wikkelen. Theseus doet dat dan. In het labyrint ontmoet hij na weinig tijd de Minotaurus. Hem allerminst vrezend loopt hij op hem af en na een verschrikkelijke strijd overwint hij hem en doodt hij hem. Terwijl hij de draad van Ariathne gebruikt vindt hij de uitgang van het labyrint. Samen met Ariathne redt hij ook de Atheense jongeren en brengt ze weg naar zijn schip. Dadelijk varen ze dan weg van het eiland.