Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Epauxe > 2e Jaar

Tekst p108-109: De oude Olympische Spelen en de hedendaagse

Het is tenslotte nuttig de Olympische Spelen van nu te vergelijken met de oude. Veel dingen zijn gelijkend, maar er zijn ook veel verschillen. Dus de gelijkenissen zijn duidelijk. Want altijd in het 4de jaar worden de Olympische Spelen gehouden en ze beginnen met een grote optocht dichtbij de Olympus, ook de atleten zweren de Olympische eed bij de Olympus en de prijzen zijn niet geld maar eer en roem, de overwinnaars worden zeer geŽerd door het volk. Dat er veel verschilt is niet moeilijk aangetoond. Want in de plaats waar het gebeurt en in de streken vanwaar de atleten en de toeschouwers komen. Ze verschillen ook in het aantal wedstrijden en dagen, ze verschillen ook hierin omdat het ook aan de vrouwen niet toegestaan is te kijken maar ook te wedijveren. Vooral verschillen de Olympische Spelen nu en de oude, omdat ze niet meer heilig zijn. Want ze beginnen niet meer met offers men meent dat de god niet aanwezig is en de atleten wijden geen geschenken aan goden, de een die de atleten en de scheidsrechters nu zweren stelt de god niet meer aan tot de rechter van de wedstrijd. En die eed van de oude Olympische Spelen stelt de goden echt aan tot rechters van de wedstrijden, zodat het fair wedijveren voor hen heilig is, en het oneerlijk overwinnen is niet alleen schandelijk maar ook goddeloos.