Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk ?, tekst ? : de leeuw en de vlo, WB2 blz 16

'Ik ben niet bang voor jou, zei de vlo. Jij kunt niets doen, wat ik niet kan.
Jij kan krabben en bijten, en ik. Ik ben voorbereid voor een strijd!'
Vervolgens viel de vlo de leeuw aan en beet het deel van het hoofd, dat dichtbij de neus is, waar de leeuw geen haar heeft. Weldra krabde de leeuw zich en vluchtte uit de strijd.
5 Terwijl de vlo als overwinnaar zich naar huis haastte, greep de spin hem. Weldra at hij de vlo op.
Ach, zei de vlo, hoe wreed is het lot: Want de spin, die zij allen minachtten, eet nu de vlo, die de koning van de dieren overwon.'