Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk ?, tekst 24: benoeming en vertaling

Id meum consilium est: facere, quod nostri maiores bello Cimbrorum fecerunt.
nom ev O 3ev pr inf pr acc ev O nom mv M abl ev O gen mv M 3mv pf
Dit is mijn plan : te doen, wat onze voorouders in de oorlog met de Cimbri gedaan hebben.

Hi in oppidis simili inopia subacti se hostibus non dediderunt, sed vitam
nom mv vz+abl mv abl ev V ppp nom mv M acc dat mv 3mv pf acc ev
Zij, gedwongen door een gelijk gebrek in hun steden, gaven zich (toch) niet over aan de vijanden, maar hielden zich in leven

toleraverunt corporibus eorum, qui aetate ad bellum inutiles erant.
3mv pf abl mv gen mv nom mv abl ev vz+acc ev O nom mv 3mv impf
met de lichamen van hen, die qua leeftijd nutteloos waren voor de oorlog.

Cimbri, postquam Galliam vastaverunt, denique finibus nostris excesserunt;
nom mv vw acc ev 3mv pf bw abl mv 3mv pf
De Cimbriërs, nadat ze Gallië verwoest hadden, zijn uit onze grenzen (ons gebied) weggegaan ;

iura, agros, libertatem nobis reliquerunt.
acc mv acc mv acc ev dat mv 3mv pf
rechten, akkers, vrijheid hebben ze ons achtergelaten.

Romani autem, invidia adducti, unum volunt: homines, qui bello potentes sunt,
nom mv M abl ev ppp nom mv acc ev 3mv acc mv nom mv abl ev ppa nom mv pr 3mv pr
De Romeinen echter, (daartoe) gedreven door afgunst, willen (maar) 1 ding: mensen, die in de oorlog machtig zijn, terugbrengen tot slavernij.

in servitutem redigere. Respicite finitimam Galliam,
vz+acc ev inf pr imp mv sup acc ev V

quae, subiecta et in provinciam redacta, servitute perpetua premitur!
nom ev ppp acc ev V ppp nom ev abl ev V 3ev pr P
Kijk eens om naar het naburige Gallië, dat onderworpen en tot provincie teruggebracht, door eeuwige slavernij wordt (onder)drukt!

Galli autem ad Critognati consilium descendere noluerunt, nisi res cogeret.
nom mv vz gen ev acc ev inf pr 3mv pf vw nom ev
De Galliërs echter wilden zich niet verlagen tot het voorstel van Critognatus, tenzij de situatie hen zou dwingen.

Deinde hos, qui valetudine aut aetate inutiles erant bello, ex oppido miserunt.
bw acc mv nom mv abl ev abl ev nom mv 3mv impf dat ev vz+abl ev 3mv pf
Vervolgens zonden ze hen, die door hun gezondheid of leeftijd nutteloos waren voor de oorlog, uit de stad weg.

Hi ad munitiones Romanorum accesserunt et flentes clamabant:
nom mv vz+acc mv gen mv 3mv pf pps nom mv 3mv impf
Dezen gingen naar de vestingwerken van de Romeinen en riepen huilend :

‘Romani, vos oramus : nos in servitutem recipite et cibo iuvate.’
voc mv acc mv 1mv pr acc mv vz+acc ev imp mv abl ev imp mv
‘Romeinen, wij smeken jullie : neem ons op in slavernij en help ons met voedsel.’

At Caesar custodes, in vallo positos, vetabat eos recipere.
nom ev acc mv vz+abl ev ppp acc mv 3ev impf acc mv inf pr
Maar Caesar verbood zijn wachters, die op de wal waren geplaatst, hen op te nemen.