Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 29, tekst A: Nero wil van zijn moeder af

1. Eindelijk was het Nero duidelijk dat zijn moeder gedood moest worden.
2. Hij twijfelde echter of er vergif gebruikt moest worden, of een zwaard, of ander geweld.
3. Eerst viel het vergif bij hem in de smaak, maar wanneer en door wie moest het worden gegeven?
4. Als het tijdens de maaltijd werd gegeven, kon het niet worden toegeschreven aan toeval,
5. omdat Brittannicus op die manier zou zijn omgekomen; en het was moeilijk de slaven
6. van Agrippina om te kopen, zodat zij het geven, omdat Agrippina overal hinderlagen
7. vermoedde en altijd op haar hoede was. Moest zijn moeder met een zwaard worden gedood?
8.Maar niemand wist op welke manier de moord verborgen kon worden.
9. Terwijl Nero twijfelde, bood Anicetus, een vrijgelatene en commandant van de vloot,
10. die Agrippina zeer haatte, een plan aan:
'Er moet
11. een schip zo worden gebouwd, dat Agrippina in (de) zee valt en verdrinkt, nadat een deel van het schip
12. is ingestort. Als Caesar vervolgens tempels en altaren voor de gestorven moeder
13. zal oprichten, zodat hij respect toont, zullen menen denken dat het een schipbreuk is geweest.
14. Want niets is zo gevaarlijk als de zee.
15. Dit plan beviel hem.