Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 28, tekst A: Messalina gaat te ver

Toen Claudius op een dag naar Ostia vertrok, stelde Messalina haar huwelijk niet langer uit en trouwde met Silius in Rome. Toen openbaarde Narcissus, die had gehoord dat dit in Rome was gebeurd, alle avontuurtjes van Messalina aan Claudius en waarschuwde hem, om meteen naar Rome terug te keren: "Het huwelijk is gezien door het volk, de senaat én de soldaten. Als je niet snel zal handelen, zal Silius als echtgenoot de stad in handen hebben." Toen deze woorden waren gehoord werd Claudius door zo een grote angst bevangen, dat hij steeds maar weer vroeg of nou hij zelf, of Silius in bezit van het gezag was. Vervolgens bracht hij het opperbevel van de soldaten voor die ene dag aan Narcissus over. Terwijl de gasten in Rome de bruiloft vierden, werd plotseling bericht dat alles aan Claudius bekend was en hij zelf kwam, om zich te wreken. Nadat de gasten alle kanten uit vluchtten, waren de soldaten al aanwezig. Messalina besloot haar echtgenoot toch tegemoet te gaan, om hem voor zich te winnen. Reeds in zicht riep ze: "Claudius, luister naar mij, de moeder van Octavia en Brittannicus!" opdat Narcissus de aandacht van Claudius afwendde, en beval dat zij verwijderd werd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30