Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

hoofdstuk 27, zelftoets

Tiberius heeft, nadat hij veel overwinningen heeft behaald, plotseling besloten Rome te verlaten en zich zo lang mogelijk terug te trekken. Er zijn mensen, die zeggen dat hij dit deed uit afkeer voor zijn vrouw Julia, die hij niet weg zou durven laten gaan én niet voor lange tijd zou kunnen verdragen.
Zelf heeft hij echter gezegd dat hij zijn taken niet wilde verichten en dat hij wilde genieten van de rust. Anderen menen dat Tiberius is weggegaan, opdat hij de kinderen van Augustus niet in de weg scheen te staan, die Augustus meer beminde dan hem.
Hoewel Livia, de moeder van hen, smeekte dat hij zou blijven, en Augustus klaagde dat hij door hem verlaten is, bleef hij bij zijn mening.
Wanneer Augustus eindelijk toestemming aan hem zou geven, is hij meteen naar het eiland Rhodos vertrokken, zijn vrouw in Rome achterlatende.