Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 27, tekst A

Caligula heeft, toen hij in Germania geen echte overwinning kon behalen, een list gebruikt: hij beval dat enkele Germaanse lijfwachten over de rivier de Rijn werden gevoerd en in het bos
werden verborgen en dat na de maaltijd aan hem bericht werd dat er vijanden aanwezig waren.
Nadat hij zijn vrienden en een deel van de ruiterij had aangespoord
5 om hem te volgen / dat ze hem volgden, is Caligula meteen uit het kamp vertrokken naar het dichtstbijzijnde bos. Nadat hij bomen had gekapt en als trofeeën had versierd, is hij naar het
kamp teruggekeerd, terwijl hij de Germaanse lijfwachten geboeid zogenaamd als krijgsgevangenen terugvoerde.
Vervolgens zond hij de senaat een brief, waarin hij woedend klaagde dat hij zich,
10 voor het vaderland strijdend, afmatte, terwijl de senatoren te Rome feestten. Na dit ‘succes’ voerde hij zijn leger naar de kust van de Oceaan. Daar droeg hij, nadat hij het leger in slagorde had opgesteld, de soldaten, terwijl ze zich verbaasden (tot hun verbazing), op om schelpen te verzamelen en hun helmen [daarmee] te vullen, die hij ‘buit van de Oceaan’ noemde. Te Rome teruggekeerd toonde hij de schelpen aan de senatoren en heeft hij zo
15 gesproken: ‘Senatoren, ik ben na grote moed aan de dag gelegd te hebben, teruggekeerd.
Laten we nu van de overwinning genieten.’