Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 26, tekst B (versie 1)

1. 'Onlangs vernam ik dat mijn dochter Julia 's nachts door de stad zwerft en openlijk
2. op het forum, op het spreekgestoelte, op welke plaats ook maar de hoer uithangt,
3. en dat jullie, eerbiedwaardigste mannen van de Romeinen, erbij betrokken waren.
4. Daarom heb ik jullie hier samengeroepen, om jullie zelf te vragen of het waar is of niet!'
5. Langs hen ieder afzonderlijk afgaand vroeg hij hetzelfde, of zij met zijn dochter hadden geslapen.
6. De één antwoordde 'ik heb met haar geslapen', de ander 'slechts eenmaal', nog een ander
7. ‘kort’ en weer een ander 'ik wilde zelf niet, maar zij dwong me'.
8. Augustus, terwijl hij dit hoorde, werd meer en meer boos, totdat hij het woedend
9. uitriep: Is er één enkele man in Rome, die niet met mijn dochter heeft geslapen?
10. Door zo'n grote pijn was hij aangedaan, dat hij zich terugtrok in zijn slaapkamer,
11. waar hij gedurende vier dagen rouwde: noch nam hij voedsel, noch dronk hij
12. wijn, noch sliep hij. Toen hij zijn slaapkamer verliet zei hij slechts:
13. 'Laat haar verbannen worden en laat niet tegen mij worden gezegd, waarheen.'
14. Huilend en smekend probeerde Julia tevergeefs de woede van haar vader
15. te verzachten. Zij is verbannen naar een zeer klein eiland, waar zij in haar eentje, zonder luxe,
16. zonder vriendinnen, slechts door haar moeder vergezeld, de rest van haar leven doorbracht.