Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

hoofdstuk 26, tekst A: voorbeeld 'SO tekstbegrip'

Na de dood van Antonius verlangde ook Cleopatra om te sterven. Want zij vreesde, dat ze door Octavianus naar Rome zou worden gevoerd, in een trotse triomftocht zou worden rondgetrokken, dat ze aan het volk zou worden getoond en vervolgens zou worden gedood. Zij beval dat het laatste avondmaal voor haar werd bereid. Na het eten schreef ze een brief aan Octavianus, in welke zij haar besluit openbaarde. Kijk, daar komt een boer met een mandje bij het monument, waarin veel vijgen zitten. De boer zegt tegen de wachters dat hij vijgen naar de koningin wil brengen en nodigt hen uit om hun deel te nemen. Lachend weigeren zij dit en geven hem toestemming om binnen te komen en de vijgen naar Cleopatra te brengen. Zij stuurde, zodra ze het mandje ontving ,allen weg behalve twee slavinnen en zij beval dat de toegangen afgesloten werden...
Terwijl zij de adder tussen de vijgen zag, riep zij uit: "Kijk, precies wat ik wilde!" En roekeloos bracht zij de slang naar haar aderen.
Ondertussen had Octavianus soldaten gestuurd, die de dood van de koningin moesten belemmeren. Zodra ze bij het mausoleum komen, breken ze zo snel mogelijk de deur open.
Tevergeefs, de slaapkamer binnenkomend, zien zij Cleopatra dood op het bed. De ene slavin ligt dood aan haar voeten, de andere kamt de haren van haar meesteres, opdat zij ook in de dood mooi is, totdat ook zij stervende neervalt.