Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 25, oefening 5: Coniunctivus imperfectum

1. Coniunctivus of indicativus
Dit zijn de coniunctivus vormen
1. comprehenderem, inveniret
2. defenderent, vocarem, cederetis

3. cederemus, dimitteres
4. flerent, accederem

2. Irreëel!
1. Als je dat zou zeggen, zou je je vergissen.
2. Zonder jou zou ik niet willen leven.
3. Als je zou zwijgen, zou je me kunnen horen.
4. Zweeg hij maar!

5. Wat zou je doen als je gekwetst zou zijn?
6. Als je me zou roepen, zou ik komen.
7. Bemint hij me maar!
8. Ik zou vluchten als ik zou kunnen.