Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 24, tekst B: Vercingetorix geeft zich over

Er ontstaat een groot bloedbad: de ene aanvoerder van de Gallische bondgenoten
wordt gedood, de andere wordt levend op de vlucht gegrepen; vier en zeventig militaire
veldtekens worden naar Caesar gebracht; weinigen trekken zich ongedeerd in het kamp terug.
Vervolgens voerden de Galliërs, die vanaf de burcht het bloedbad en de vlucht van
hun bondgenoten hadden gezien, hun troepen van de vestingwerken terug. Zodra
de bondgenoten hoorden dat dit gebeurde, vluchtten zij uit hun kamp. Een groot aantal
vluchtenden is door de ruiterij gepakt (genomen) en gedood, de overigen zijn naar
hun eigen steden uiteen gegaan. De volgende dag riep Vercingetorix een vergadering
bijeen en zei: 'Deze oorlog heb ik niet op me genomen wegens (ter wille van) mijn
eigen behoeften, maar wegens de gemeenschappelijke vrijheid.
Daarom, omdat ik nu gedwongen wordt voor het lot te wijken, bied ik jullie aan:
Zal ik (óf) met mijn dood de Romeinen tevreden stellen, óf me levend aan hen overleveren?'
Naar Caesar zijn hierover (over deze zaken) gezanten gezonden. Caesar beveelt dat
de wapens worden overhandigd (overgegeven), en dat de voornaamsten naar voren
worden geleid. Zelf ging hij op het vestingwerk voor het kamp zitten; daarheen zijn
de leiders naar voren geleid. Vercingetorix gaf zich over en wierp zijn wapens naar voren.