Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 23, toets: de droom van de vriend

1. Zijn vriend verschijnt in de slaap van hem terwijl hij zegt: Beste vriend, help me.
2. Ik ben in groot gevaar: de herbergier, die een zeer misdadige man is,
3. bereidt mijn dood voor, omdat hij verlangt naar mijn geld.
4. Eerst is hij zeer verschrikt opgestaan uit zijn droom. Vervolgens, omdat hij meende, dat hij slechts gedroomd heeft, ging hij weer liggen.
5. Toen verscheen de vriend opnieuw aan de slapende in zijn slaap.
6. Heftig vroeg hij hem nu: Toen ik nog leefde,
7. hielp jij mij niet, nu smeek ik jou: laat niet toe dat mijn dood ongewroken is.
8. De herbergier doodde mij en verborg mijn lichaam op een wagen, onder de mest.
9. Hij is van plan om op deze manier mijn lichaam uit de stad te brengen.
10. Ben jij 's morgens vroeg aanwezig bij de poort, voordat de wagen weggaat uit de stad.
11. Nu was hij zeer bedroefd door deze droom en was 's morgens vroeg bij de poort aanwezig, want de wagen naderde.
12. Onder de mest vond hij het vermoorde lichaam van zijn vriend. Zo is de misdadige droom geopenbaard.