Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

hoofdstuk 23, tekst A: Cicero intimideert Catilina

1 Hoe lang nog, Catilina, zul jij ons geduld op de proef stellen?
2 Hoe lang nog zullen wij jouw razernij en brutaliteit moeten verdragen?
3 Voel jij niet dat jouw plannen duidelijk zijn?
4 Denk je niet dat wij niet weten dat jij vorige nacht vrienden bijeen hebt geroepen, plannen hebt gesmeed
5 om de staat omver te werpen?
6 Wie is brutaler, schurkachtiger, gekker dan jij?
7 O tijden, o gewoonten! De senaat begrijpt dit, de consul ziet dit!
8 Toch leef je! Leef je? Jij komt zelfs in de senaat!
9 Wij, de dapperste mannen, menen echter genoeg voor de staat te doen,
10 als wij je ontlopen. Dat is niet genoeg! Het behoorde jou allang, Catilina, dat jij op bevel
11 van de consul ter dood werd gebracht. Zullen wij, consuls, je verdragen,
12 terwijl jij de hele wereld met moord en brand wilt verwoesten?
13 En daarom Catilina, ga zo snel mogelijk uit de stad; de poorten staan open;
14 voer al jouw aanhangers met jou naar buiten; bevrijd ons van grote angst! Jij kan nu niet
15 langer bij ons zijn; ik zal het niet verdragen, ik zal het niet dulden, ik zal het niet toestaan!